Thứ Hai , Tháng Năm 29 2017
Trang chủ / Công nghệ web

Công nghệ web

Widget là gì trong WordPress?

Widget là gì trong wordpress? Đây là một câu hỏi rất được những người quan tâm về thiết kế web quan tâm. WordPress là một mã nguồn mở rất mạnh và thân thiện trong việc thiết kế web. Còn widget hay giao diện widget là các phần thiết đặt mở …

Xem thêm »
--------------------------------------------------->