Thứ Tư , 24 Tháng Một 2018
Trang chủ / Công nghệ web

Công nghệ web

HTML là gì? HTML có phải là một ngôn ngữ lập trình hay không?

HTML là gì? Phát triển lần đầu tiên bởi Tim Berners-Lee vào năm 1990, HTML là viết tắt của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML được sử dụng để tạo các tài liệu điện tử (được gọi là các trang) được hiển thị trên World Wide Web. Mỗi trang chứa một loạt các kết nối đến các …

Xem thêm »

www là gì? Sự khác nhau giữa www và non-www

WWW là gì? World Wide Web (WWW) là sự kết hợp của tất cả các tài nguyên và người dùng trên Internet đang sử dụng Giao thức Truyền Siêu văn bản ( HTTP ). Một định nghĩa rộng hơn đến từ World Wide Web Consortium ( W3C ): “World Wide Web là vũ trụ …

Xem thêm »

URL là gì? Vai trò quan trọng của URL trong SEO

URL là gì? Định nghĩa: URL là một từ viết tắt của Uniform Resource Locator và là một tài liệu tham khảo (một địa chỉ) cho một tài nguyên trên Internet. Thường dễ dàng nhất (mặc dù không hoàn toàn chính xác) để nghĩ ra một URL như tên của một tệp trên …

Xem thêm »
--------------------------------------------------->